Välkommen till Arboga bio.

På bio just nu!

Terminator: Genisys 1 juli 2015 [kl. 19.00]

Ted 2 17 juli 2015 [kl. 20.00]

Ted 2 19 juli 2015 [kl. 20.00]