Bio Kontrast

Vad är Bio Kontrast?

Bio Kontrast Bioprogram hittar du längre ner på sidan.

Verksamheten drivs ideellt och kompletterar det ordinarie filmutbudet med så kallade ickekommersiell film.

Det är ofta filmer som inte säljs med så påkostade reklamkampanjer i TV och tidningar, men som väcker intresse.

Filmerna som visas på Bio Kontrast kan komma från såväl USA som andra mindre filmländer som Tyskland och Korea.

Programrådet, som består av filmintresserade arbogabor, väljer ut filmerna som ska visas på Bio Kontrast.

Man visar film varannan vecka på måndagar klockan 19.00 under vår- och höstsäsongen och biljettpriset är 60 kronor.

Visningarna sker i samarbete med ABF.

Orförande i Bio Kontrast Arboga är:

Elisabeth Leijon Karlsson 
info@arbogabio.se

Bioprogram - Bio Kontrast

Rulla till toppen